Nejen Muzika nás baví

Tento kurz je určen pro dětičky od 1 roku. Je zaměřen především na hudební rozvoj dítěte, ale v kurzu je obsažena
i složka pohybová (taneční).

Kurz je rozdělen na dvě výukové skupiny

  • Nejen Muzika nás baví I. pro děti od 1 do 3 let
  • Nejen Muzika Nás baví II. pro děti od 4 do 6 let

Výuka probíhá přímo v učebně Kalikovského Mlýna ve 2.patře, pravidelně jednou týdně v 55 minutových lekcích.

Informace o kurzu

•  v kurzu se všechny děti zapojují velice spontánně
•  učíme se zde základy pěvecké hlasové výchovy, pracujeme s náladou, fantazií a představivostí
•  výuka probíhá formou her
•  mnohdy si zde děti odstraní jak fyzické tak i psychické bloky
•  děti se během výuky učí rozvíjet své hudební schopnosti a dovednosti
•  tento kurz také dává každému šanci naučit se pracovat v kolektivu a také nalézt si svůj osobitý projev

Přátelský a pozitivní přístup je samozřejmostí.

Absolventi těchto kurzů mají možnost pokračovat dále

Po ukončení kurzu Nejen muzika nás baví II. mohou děti pokračovat dále v Pěveckém Studiu, kde dětem nabízíme tyto možnosti výuky:

  • Pěvecké sbory – Mini Andílci - od 6 let, Andílci – od 9 let
  • Sólový zpěv – od 6 let

Informace o těchto oborech naleznete na www.korbelova.cz/vyuka

Kreativní školička   |    Hudební výchova, cvičení pro děti   |    jana (@) korbelova.cz